Adwent – czas oczekiwania i czuwania

Roraty o godz. 7.00.

Dzieci zapraszamy we wtorki i soboty, Po roratach w sobotę  zapraszamy dzieci  i rodziców do salki w domu parafialnym na  śniadanie.
Młodzież  i studentów
zapraszamy na Roraty w czwartki o godz. 18.00, po Mszy św poczęstunek w podziemiach  kościoła. Zapraszamy.

Rekolekcje dla dorosłych i młodzieży 9-11 grudnia 2019, niedziela nauki rekolekcyjne podczas każdej Mszy św.,
w poniedziałek i wtorek o godz. 8.00, 12.00, 18.00, 20.00
Temat:   Duchowość katolicka - duchowością sakramentalną,
głosi ks. Bartłomiej Pergoł.