ADWENT – Roraty 2016

Zapraszamy na roraty o godz. 7.00 od poniedziałku do soboty. Dla dzieci we wtorki
i soboty. Roraty, Msza roratnia to pierwsza Msza o wschodzie Słońca w okresie Adwentu. Jest to Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” (spuśćcie rosę niebiosa). Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalanie specjalnej świecy. Świeca ta (roratka) umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, dzieci przychodzą na Msze roratnie z zaświeconymi lampionami