AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

24 października 2021 niedziela  w godzinach 10.00- 15.00
Parafia wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK
"Dar Serca" organizuje akcję oddawania krwi,
Każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi musi być zdrowa, być po śniadaniu i posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Krew będzie można oddać w pomieszczeniach domu parafialnego przystosowanych do przeprowadzenia akcji.

Kandydat na dawcę krwi powinien:

  • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
  • być wyspanym
  • spożyć lekki posiłek
  • wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego
  • ograniczyć palenie papierosów
  • nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki
  • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu!

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Krew pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku!