AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

17 listopada 2019 w godzinach 10.00- 15.00
Parafia wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK
"Dar Serca" organizuje akcję oddawania krwi,
Każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi musi być zdrowa, być po śniadaniu i posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Krew będzie można oddać w pomieszczeniach domu parafialnego przystosowanych do przeprowadzenia akcji.