„BŁOGOSŁAWMY DZIECIOM”

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą doskonalić umiejętności wychowawcze

i nauczyć się błogosławić swoim dzieciom:

Plakat o warsztat na Gdańskiej-ŚCIĄGNIJ