Mariańska Piesza Pielgrzymka do Lichenia

START: 7 LIPCA 2019!!!    GODZ. 8:00  
MSZA ŚWIĘTA W SANKTUARIUM
ŚW. O.STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
W GÓRZE KALWARII
NA MARIANKACH