Misja Talitha Kum

W dniach od 28 maja do 2 czerwca 2019 roku odbędzie się w Warszawie tydzień ewangelizacji pod nazwą Misja Talitha Kum. W tych dniach członkowie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia będą na wiele sposobów głosić mieszkańcom stolicy Dobrą Nowinę o Bożej Miłości. Ewangelizacja rozpocznie się we wtorek od Mszy św. posłania poprzedzonej rekolekcjami dla ewangelizatorów. Po Mszy św. planujemy taneczny Flashmob. Mamy nadzieję, że „fale miłosierdzia” porwą wszystkich przechodniów do wspólnego tańca i uwielbienia.

W naszej parafii odbędzie się ewangelizacja od drzwi do drzwi w czwartek

w godzinach 17.00 do 19.30 na ul. Bieniewicka 2, 2a, 2b, 20, 22, 24

Wierzymy, że każda misja zaczyna się na kolanach, dlatego w trakcie tygodnia Misji, każdego dnia będziemy gromadzić się o 15:00 w kościele św. Anny na wspólnej modlitwie, aby wypraszać Miłosierdzie Boże dla wszystkich do których pośle nas Bóg, a także dla nas, abyśmy nie przeszkadzali działać Bożej łasce. Po modlitwie będziemy ewangelizować na ulicach i placach warszawskiej starówki poprzez taniec, śpiew, ciekawe przedstawienia teatralne, rozmowy indywidualne oraz głoszenie Bożej Miłości i dzielenie się osobistym doświadczeniem wiary.

Chętne osoby będą mogły skorzystać z modlitwy wstawienniczej oraz przystąpić do sakramentu spowiedzi. Dni będziemy kończyć Mszą św. rekolekcyjną i uwielbieniem Boga. Podczas Misji Talitha Kum będą się odbywać również liczne wydarzenia ewangelizacyjne dla ubogich , dla osób bezdomnych, dla nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, a także dla dzieci i młodzieży. W sobotni wieczór będziemy chcieli ewangelizować zapraszając wszystkich na chrześcijańską zabawę taneczna na nadwiślańskiej plaży – Cristotecę.

W tym tygodniu ewangelizacji będziemy szczególnie prosić o Ducha Świętego dla nas, gdyż tylko w Duchu Świętym ewangelizacja ukazuje całą swą moc i efektywność. W Nim jesteśmy posłani, by przywrócić każdemu człowiekowi jego godność ukochanego dziecka Boga. Potrzebujemy darów Ducha świętego, aby głosić mieszkańcom Warszawy Dobra Nowinę z mocą i miłością.

Dołącz do nas!

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy na spotkanie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia (Warszawa).
Zapraszamy w środy (poza ostatnią środą miesiąca) na godzinę 19:00.

Adres: Parafia Matki Bożej Królowej Polski, na Górce – Marymont ul. Gdańska 6a

Facebooku: www.facebook.com/misjatkwarszawa/