Pielgrzymka do Sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego.

erdecznie zapraszamy na pielgrzymkę na Marianki - Góra Kalwaria, 19 maja 2019  w rocznicę ustanowienia Sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego.
Po drodze nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie.

18 maja obchodzimy wspomnienie  św. ojca Stanisława Papczyńskiego.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
▪ 9.00 – wyjazd sprzed kościoła MB Królowej Polski, ul. Gdańska 6A, Warszawa Marymont
▪ 9.30 – wyjazd sprzed kościoła NMP Matki Miłosierdzia, ul. Św. Bonifacego 9, Warszawa - Stegny
▪ 10.30 – 12.00 czas na wizytę w Muzeum św. Stanisława Papczyńskiego i osobistą modlitwę w Wieczerniku przy grobie Świętego
▪ 12.00 – uroczysta Msza św. przy ołtarzu polowym. Po Mszy św. – pobyt w Sanktuarium; posiłek na świeżym powietrzu
▪ 16.00 – wyjazd autokarem z Marianek do Warszawy i po drodze nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie

▪  przejazd autokarem
▪  opieka pilota

Informacje i zapisy:
Centrum Pomocników Mariańskich
ul. św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa
tel. 22 833 74 05, 22 651 90 29,

Wstawiennictwo św. Stanisława Papczyńskiego

W opinii wielu ludzi o. Stanisław Papczyński już za życia uchodził za szczególnego orędownika u Boga. Patrząc na jego święte życie, przeniknięte modlitwą, pokutą i szukaniem woli Bożej, byli przekonani, że znajdą w nim skutecznego pośrednika przed Bogiem. Często prosili go o modlitwę, zwłaszcza w intencji ciężko chorych, i doznawali pomocy. Podczas mszy św. sprawowanych przez niego – jak zeznawali świadkowie - dochodziło nawet do wskrzeszeń umarłych dzieci.

Liczne łaski otrzymywane przez modlących się przy grobie Ojca Stanisława przyniosły mu tytuł: „słynącego cudami”. W ten sposób określił Założyciela Marianów Sejm Koronacyjny króla Stanisława Poniatowskiego w 1764 roku, wnosząc petycję do Stolicy Apostolskiej o jego beatyfikację.

Przez trzy wieki nic się nie zmieniło! Tak w czasach pomyślnych dla wiary w Polsce i Europie, jak w okresie prześladowań, zarówno, gdy jego grób był łatwo dostępny dla wiernych, jak i wtedy, gdy pozostawał zamknięty i opuszczony, wciąż płynęły strumienie niezwykłych łask dla wzywających jego wstawiennictwa. Co więcej, w ostatniej dekadzie nietrudno dostrzec rozwój czci św. Stanisława, nie tylko w Polsce, ale również na kontynencie amerykańskim i w Afryce.

Świadectwa z różnych stron świata pozwalają zauważyć, że na szczególne wsparcie modlitewne ze strony św. Stanisława mogą liczyć rodziny nie posiadające dzieci, matki w zagrożonej ciąży, osoby uzależnione od nałogów, skonfliktowane rodziny oraz dzieci i młodzież z trudnościami w nauce.

Należy wierzyć, że o. Stanisław tak wrażliwy na ludzką niedolę, jako nowy błogosławiony, będzie jeszcze skuteczniejszym orędownikiem za nami u Boga.

Informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną św. Stanisława prosimy przesłać:

Kustosz grobu
św. Stanisława Papczyńskiego
ul. St. Papczyńskiego 6
05-530 Góra Kalwaria, Polska
e-mail: kustosz@marianie.pl