Przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
 
Przygotowanie młodzieży szkół średnich:
Zapisy młodzieży szkół średnich  pragnących przygotowywać się do przyjęcia sakramentu bierzmowania  w kancelarii  parafialnej do końca września.
Spotkanie 2 października - piątek  godz. 19.00
Podczas spotkania zostaną podane szczegółowe informacje o formie przygotowania  oraz terminy spotkań
  Przygotowanie osób dorosłych
( pełnoletnich, już pracujących i studentów)
do sakramentu bierzmowania rozpoczniemy
8 października - czwartek o godz. 19.30.
Zapisy w kancelarii parafialnej-  należy dostarczyć świadectwo chrztu.

Co to jest bierzmowanie?

BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa JEgo posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego moc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać (Youcat, 203).