Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przygotować się do sakramentu małżeństwa na zajęcia warsztatowo rekolekcyjne dla narzeczonych.
 
 
24 czerwca, 1, 8, 15 lipca poniedziałek godz. 19.30, niedziela 30 czerwca  godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne - umawiane podczas spotkań. ( spotkania trwają około 2 godzin)

9, 16, 23, 30 września 2019 poniedziałek godz. 19.30,
niedziela 15 września godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

7, 14, 21, 28 października poniedziałek godz. 19.30 ,
niedziela 13 października godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

Istnieje możliwość indywidualnych spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa.

Zapisy: ks. Marcin tel. 501989771
 
 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Poradnia Rodzinna

Karen i Robert Kharitonovie

Dyżury (po wcześniejszym umówieniu spotkania):
poniedziałek: 17.00-20.30; czwartek: 17.00 – 20.30;

tel.: 726190992 (od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 18:00)

Zapraszamy do poradni rodzinnej na spotkania dla narzeczonych.

Informacje na temat spotkań:
http://duszpasterstworodzin.pl/rozpoznawanie-plodnosci/

Zapisy. Na spotkania w poradni rodzinnej należy wcześniej się zapisać. Najpóźniej po zgłoszeniu się na kurs przedmałżeński.

Gdzie się zgłosić? Zgłaszacie się do poradni według miejsca zamieszkania, to jest Wasza parafia lub do parafii, w której odbyliście kurs przedmałżeński. Jeśli w parafii nie ma poradni rodzinnej, zgłaszacie się do najbliższej parafii.

Ile spotkań? Z doradcą rodzinnym spotykacie się 3 razy, w odpowiednich odstępach czasowych.

Jaki jest temat spotkań? W czasie spotkań w poradni, między innymi zapoznacie się najnowszymi metodami rozpoznawania płodności, z zasadami prowadzenia obserwacji objawów płodności oraz ich interpretacji. Nauczycie się rozpoznawać dni płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety. Ta wiedza i umiejętności będzie Wam również potrzebna w przypadku oceny stanu zdrowia kobiety, diagnostyki i leczeniu zaburzeń płodności.