Zatrzymaj się i pomyśl…!

"Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą, KOCHAJ ICH MIMO TO.
Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje, CZYŃ DOBRO MIMO TO.
Jeśli ci się coś uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. STARAJ SIĘ MIMO TO. Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane. CZYŃ DOBRO MIMO TO.
Uczciwość i otwartość wystawią cię na ciosy. BĄDŹ MIMO TO UCZCIWY I OTWARTY.
To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, może przez jedną noc lec w gruzach. BUDUJ MIMO TO. Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna, ale kiedy będziesz pomagał ludziom,
oni mogą cię zaatakować. POMAGAJ IM MIMO TO. Daj światu z siebie wszystko,
a wybiją ci zęby. MIMO TO DAJ ŚWIATU Z SIEBIE WSZYSTKO."
św. Matka Teresa z Kalkuty