Duszpasterze

Ks. Marcin Jurak MIC – przełożony wspólnoty zakonnej, proboszcz

Ojciec duchowny dekanatu Żoliborz, duszpasterz rodzin, prowadzi przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Duszpasterz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Tel. 501 989 771; e-mail: parafiamarianie@gmail.com

dyżur w konfesjonale - czwartek od godz. 17.45

Ks. Michał Garbecki MIC

Duszpasterz młodzieży, katecheta w Zespole Szkół nr 118 im. Joachima Lelewela, Gimnazjum nr 165.. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania młodzieży ponadgimnazjalnej

dyżur w konfesjonale -   w środę od godz. 17.45

ks. Damian Kalemba MIC–wikariusz

Duszpasterz dzieci , katecheta, przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, przygotowanie dorosłych do bierzmowania, odpowiedzialny za III i IV wspólnotę NEO

dyżur w konfesjonale -   w piątek od godz. 17.45

Ks. Stanisław Kaczmarczyk MIC - duszpasterz wspólnoty Żywego Różańca, Rodzin Nazaretańskich i Ruchu Fokolare, Wspólnota Wiara i Światło.

dyżur w konfesjonale – wtorek od godz. 17.45

Ks. dr Jarosław Andrzej Sobkowiak MIC – Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, duszpasterz

Ks. Zygmunt Jabłoński MIC – emeryt, pomoc w parafii.

dyżur w konfesjonale - poniedziałek od godz. 17.45

Br. Kazimierz Długołęcki MIC - zakrystianin, szafarz nadzwyczajny Eucharystii.