Duszpasterze

Ks. Marcin Jurak MIC - proboszcz
Ojciec duchowny dekanatu Żoliborz, duszpasterz  rodzin, prowadzi przygotowanie do sakramentu małżeństwa.  Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania młodzieży ponadgimnazjalnej. Duszpasterz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
tel. 22-833 23 11 lub 501 989 771; e-mail: parafiamarianie@gmail.com
dyżur w konfesjonale - czwartek od godz. 17.45
Ks. Michał Garbecki MIC - wikariusz
Duszpasterz dzieci i młodzieży, katecheta w Zespole Szkół nr 118 im. Joachima Lelewela, Gimnazjum nr 165. przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej.
dyżur w konfesjonale -   w piątek od godz. 17.45
Ks. Piotr Sroka MIC - duszpasterz wspólnoty Żywego Różańca, Rodzin Nazaretańskich i Ruchu Fokolare, Wspólnota Wiara i Światło, przygotowanie dorosłych do bierzmowania.
dyżur w konfesjonale - środa od godz. 17.45
Ks. dr Jarosław Andrzej Sobkowiak MIC – radny prowincji, przełożony domu zakonnego, Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.
Ks. Zygmunt Jabłoński MIC – emeryt, pomoc w parafii.
dyżur w konfesjonale - poniedziałek od godz. 17.45
Br. Kazimierz Długołęcki MIC - zakrystianin, szafarz nadzwyczajny Eucharystii.