Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przygotować się do sakramentu małżeństwa na zajęcia warsztatowo rekolekcyjne dla narzeczonych.

1). 4, 11, 18, 25 luty 2019 poniedziałek godz. 19.30,
niedziela 17 luty godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne - brak miejsc

2). 18, 25 luty, 4, 11 marzec 2019 poniedziałek godz. 19.30
oraz niedziela10 marzec godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

3). 4, 11, 18. 25 marzec 2019 poniedziałek o godz. 19.30,
niedziela 17 marca oraz godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

4).   11, 18, 25 marca, 1 kwietnia 2019 godz. 19.30,
niedziela 7 kwietnia godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

5).  6, 13, 20 27 maj 2019 poniedziałek godz.19.30 ,
niedziela 19 maj godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

6). 27 maj, 3, 10 17, 24 czerwiec poniedziałek godz. 19.30
niedziela 9 czerwca godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

7). 9, 16, 23, 30 września 2019 poniedziałek godz. 19.30,
niedziela 15 września godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

8). 7, 14, 21, 28 października poniedziałek godz. 19.30 ,
niedziela 13 października godz. 13.00 Msza św. i spotkanie oraz spotkanie indywidualne

Istnieje możliwość indywidualnych spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa.

Zapisy: tel. 501989771 lub parafiamarianie@gmail.com

 Spotkania prowadzone są metodą warsztatową. Spotkania są  przede wszystkim zaproszeniem do podjęcia refleksji nad powołaniem do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz przypomnieniem podstawowych prawd naszej wiary. Jest to także okazja do indywidualnej rozmowy na temat rozeznawania powołania i konkretnych problemów życia duchowego. celem spotkań jest również przygotowanie uczestników do świadomego i pogłębionego przeżywania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program zawiera między innymi problematykę dotyczącą:

  • poznania samego siebie i przyszłego współmałżonka,
  • hierarchii wartości i celów, komunikacji życzeń i oczekiwań,
  • miłości i odpowiedzialności,
  • planowania rodziny,
  • zasad dobrego porozumiewania się,
  • relacji do otaczającego świata, ludzi i do Boga,
  • bezpośrednie przygotowanie do liturgii sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Poradnia Rodzinna
(Brak wolnych terminów od czerwca do sierpnia, zapraszamy do zapisów od września)

Karen i Robert Kharitonovie

Dyżury (po wcześniejszym umówieniu spotkania):
poniedziałek: 17.00-20.30; czwartek: 17.00 – 20.30;

tel.: 726190992 (od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 18:00)

Zapraszamy do poradni rodzinnej na spotkania dla narzeczonych.

Informacje na temat spotkań:
http://duszpasterstworodzin.pl/rozpoznawanie-plodnosci/

Zapisy. Na spotkania w poradni rodzinnej należy wcześniej się zapisać. Najpóźniej po zgłoszeniu się na kurs przedmałżeński.

Gdzie się zgłosić? Zgłaszacie się do poradni według miejsca zamieszkania, to jest Wasza parafia lub do parafii, w której odbyliście kurs przedmałżeński. Jeśli w parafii nie ma poradni rodzinnej, zgłaszacie się do najbliższej parafii.

Ile spotkań? Z doradcą rodzinnym spotykacie się 3 razy, w odpowiednich odstępach czasowych.

Jaki jest temat spotkań? W czasie spotkań w poradni, między innymi zapoznacie się najnowszymi metodami rozpoznawania płodności, z zasadami prowadzenia obserwacji objawów płodności oraz ich interpretacji. Nauczycie się rozpoznawać dni płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety. Ta wiedza i umiejętności będzie Wam również potrzebna w przypadku oceny stanu zdrowia kobiety, diagnostyki i leczeniu zaburzeń płodności.