Pierwsza Komunia Św.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNIA ŚW. – 2021 ROKU.

Jako Rodzice jesteście pierwszymi nauczycielami wiary swoich
dzieci. Lekcje religii w szkole w klasie trzeciej mają za zadanie
wspierać Was w przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej.
Prosimy  o jak najczęstsze (w miarę możliwości) powtórzenie z
dziećmi w formie wspólnej modlitwy tekstów następujących modlitw:

październik – W imię Ojca, Aniele Boży
listopad – Ojcze nasz, Wieczny odpoczynek
grudzień – Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
styczeń – Anioł Pański, Przykazanie miłości
luty - 10 przykazań
marzec – Skład apostolski (Wierzę w Boga)
kwiecień – formuła spowiedzi
maj – Pod Twoją obronę

Większość z nich można znaleźć na stronie Episkopatu Polski:

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-04b-

Ujednolicone-modlitwy-tekst-integralny.pdf

Zależy nam, aby poznawanie tych tekstów nie było dla dzieci
przykrym i stresującym obowiązkiem, ale doświadczeniem
Wspólnoty w modlitwie – zarówno w domu, szkole jak i kościele.
W niedzielę Msza św. o godz. 11.30
Polecamy też materiały dla dzieci i rodziców przed I Komunią na
stronie: https://modlitwawdrodze.pl/?id=448

W razie pytań czy sugestii proszę o kontakt.
ks. Marcin Jurak MIC proboszcz
tel. 501989771

MSZE ŚWIĘTE I KATECHEZY DLA DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO I KOMUNII ŚW. W 2021 R. 

  1. 15.11.2020     godz. 16.00
  2. 13.12.2020     godz. 16.00
  3. 10.01.2021     godz. 16.00
  4. 07.02.2021     godz. 16.00
  5. 28.02.2021     godz. 16.00
  6. 07.03.2021     godz.16.00
  7. 21.03.2021     godz. 16.00
  8. 18.04.2021     godz. 16.00