05.04.2020

Ogłoszenia

  1. Na parafialnej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym są transmisje z liturgii z naszego kościoła w niedzielę o godz. 11.30 z kazaniem dla dzieci  oraz o godz. 13.00. 
  1. Kancelaria parafialna nieczynna - do odwołania

 Jeśli chcesz porozmawiać, masz pytanie  dotyczące obecnej sytuacji, wątpliwości…, czy tracisz poczucie sensu, albo chcesz na nowo odkrywać  Boga……  zadzwoń….Chcemy Wam towarzyszyć w tym
czasie, który może być doświadczeniem bezsilności, niepewności  czy porady w mierzeniu się z sytuacją trwającego zagrożenia.

Czekamy na Ciebie zadzwoń…. 

pod tel.  501 989 771  w godzinach 9.00 -20.00

  1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego:   zachęcamy do skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może

uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por.www.gov.pl).  W pierwszej kolejności  zapraszamy osoby zamawiające intencję mszalną.

             Przed nami Wielki Tydzień,

a w nim Triduum Paschalne,

które stanowi serce Roku Liturgicznego. Nikt nie ma wątpliwości, że te święta od strony zewnętrznej będą wyglądały zupełnie inaczej.

W tym trudnym okresie musimy na nowo odkryć drobne konkretne gesty, które pozwolą nam znaleźć się przy naszych najbliższych: na przykład wspólny gorący posiłek, rozmowa, modlitwa, czytanie lektury Pisma św., zauważenie siebie nawzajem i docenienie ...

Te zwyczajne gesty zwracania uwagi na codzienne szczegóły nadają sens życiu i sprawiają, że istnieje komunia między nami.

  1.                Ze smutkiem przypominamy, że tegoroczne ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE  jaśniejące jako szczyt całego roku liturgicznego odbędzie się w parafiach bez udziału ludu, dlatego liturgie tego świętego czasu odbędą się:

WIELKI CZWARTEK 

Msza  Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00.

WIELKI PIĄTEK

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00.
Adoracja przy Bożym Grobie w Wielki Piątek do  godz. 24.00.

WIELKA SOBOTA nie będzie w tym roku błogosławieństwa pokarmów, zachęcamy aby to uczynić przed śniadaniem Wielkanocnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła.

 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ   o godz. 20:00.

Zapraszamy aby każdy z Was mógł duchowo i w osobistej modlitwie łączyć się z nami, a My jako Wasi duszpasterze, będziemy sprawować te Święte Misteria w intencji naszej Wspólnoty Parafialnej, za każdego z Was.

Zachęcamy do korzystania z TRANSMISJI tych Liturgii

  Na parafialnej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym  

  1. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, niech  wzbudzą  akt żalu doskonałego, którego motywem nie jest lęk przed karą, ale miłość do Pana Boga. Taki akt przywraca łaskę uświęcającą w razie niemożności spowiedzi. Powiązany być winien z mocnym postanowieniem wyznania grzechów przy najbliższej okazji.  Po ustaniu epidemii  będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty  Można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź
  1.  Dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie modlitewne i finansowe. Jesteśmy wzruszeni, że po raz kolejny mimo fizycznej nieobecności w naszym kościele, nie zapominacie o nas i troszczycie się o potrzeby materialne naszej wspólnoty i kościoła. Msza św. w intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów naszej parafii i ich rodzin w sobotę o godz. 20.00.

Odeszli do Pana:

Śp. Jadwiga Romanowska z ul. Podleśnej

śp. Tomasz Król z ul. Marii Kazimiery,

śp. Andrzej Gorczak z ul. Gdańskiej,

 śp. Józef Kaja z ul. Gdańskiej 3

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:
Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.
Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli  na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.