12.04.2020

Tegoroczne Święta Wielkanocne przeżywamy upodobnieni do Chrystusa dźwigającego krzyż – ogołoceni z tego, co kochamy i co dla nas ważne, doświadczając kruchości i niepewności.  Niech będą one także czasem, w którym będziemy podobni do Jezusa w Jego miłości, solidarności z samotnymi i potrzebującymi.

Niech Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał grzech i śmierć obdarzy nas nadzieją, pokojem serca i zaspokoi nasz głód Boga i pragnienie bliskości drugiego człowieka!

Dziękuję za odpowiedzialną postawę i świadectwo wiary w budowaniu domowego Kościoła!

Jestem wdzięczny za Waszą pamięć o parafii i przyjmowanie ze zrozumieniem uciążliwych ograniczeń. Pamiętajmy, że agresja, spory, szerzenie niesprawdzonych informacji oraz tworzenie teorii spiskowych nie pomagają w przezwyciężeniu trudności, a tylko jeszcze bardziej zatruwają naszą codzienność.

Życzę wytrwałości i odwagi, aby nam się udało przezwyciężyć epidemię i byśmy mogli w zdrowiu wrócić do normalnego życia – rodzinnego, społecznego i parafialnego. Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasze świątynie niech ożyją dzięki wspólnotowej modlitwie!

Z Bożym błogosławieństwem i z pamięcią w modlitwie

ks. Marcin Jurak MIC proboszcz i duszpasterzami

 

  1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego:  zachęcamy do skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por.www.gov.pl).

W pierwszej kolejności  zapraszamy osoby zamawiające intencję mszalną.

Zapraszamy aby każdy z Was duchowo i w osobistej modlitwie łączył się z nami, a My jako Wasi duszpasterze, modlimy się za każdego z Was, aby ten czas sprzyjał naszemu osobistemu wzrostowi w wierze i wzajemnych relacjach abyśmy ciągle dorastali do wezwania Jezusa Chrystusa «Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem» (por. J 13, 34).

  1. W niedzielę Zmartwychwstania nie będzie rezurekcji o godz. 6.00

Msza św. w tym dniu o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00

  1. 19 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego, przygotujmy się do tej Uroczystości przez modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego.
  2. Na parafialnej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym są transmisje z liturgii z naszego kościoła
  3.  w niedzielę o godz. 11.30 z kazaniem dla dzieci  oraz o godz. 13.00

Kancelaria parafialna nieczynna - do odwołania

 Jeśli chcesz porozmawiać, masz pytanie  dotyczące obecnej sytuacji, wątpliwości…, czy tracisz poczucie sensu, albo chcesz na nowo odkrywać  Boga……  zadzwoń….

Chcemy Wam towarzyszyć w tym  czasie, który może być doświadczeniem bezsilności, niepewności  czy porady w mierzeniu się z sytuacją trwającego zagrożenia.

Czekamy na Ciebie zadzwoń…. 

pod tel.  501 989 771  w godzinach 9.00 -20.00

  1.  Dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie modlitewne i finansowe. Jesteśmy wzruszeni, że po raz kolejny mimo fizycznej nieobecności w naszym kościele, nie zapominacie o nas i troszczycie się o potrzeby materialne naszej wspólnoty i kościoła. Msza św. w intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów naszej parafii i ich rodzin w sobotę o godz. 20.00.

Konto bankowe parafii:
PKO BP 19 1020 1026 0000 1802 0102 3159

z dopiskiem na cele kultu religijnego.

  1. W środy i czwartki organizujemy pomoc dla ubogich i bezdomnych przygotowujemy paczki żywnościowe - odbiór  o godz. 18.00. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzięki którym możemy to robić.

Każdego dnia wolontariusze pomagają osobom starszy, ubogim, robiąc zakupy czy też służąc pomocą osobom chorym.

Módlmy się za chorych, za lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny. Módlmy się za rodziny, aby w tym trudnym momencie nie ucierpiały nasze wzajemne relacje: małżeńskie, rodzinne, sąsiedzkie. Oby ten trudny czas zaowocował jeszcze większym dobrem. Niech Pan pomoże nam odkryć nowe drogi, nowe przejawy miłości i bycia wspólnotą w tej nowej sytuacji.

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:
Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.
Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli  na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

  1. Amen.