29.05.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 29.05.2020

Zesłanie Ducha Świętego 

 1. Transmisje z liturgii z naszego kościoła w niedzielę  na parafialnej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym są
 • godz. 10.00,
 •  godz. 11.30 z kazaniem dla dzieci
 •  godz. 13.00.
 • W kościołach nie obowiązuje już limit osób uczestniczących w nabożeństwach. W dalszym ciągu obowiązuje zasłaniania ust i nosa.

W tym tygodniu od poniedziałku  spowiedź święta w godz. 17.00 – 18.00.

 Ten czas jest dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem i zaproszeniem do wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i życzliwości. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Wspierajmy się wzajemnie. 

 1. Kancelaria parafialna czynna

  we wtorek i piątek  w godzinach od 9.00 -12.00  od 16.00 - 19.00

 tel. do kancelarii 501 989 771

10 czerwca 2020 o godz. 18.00 w Świątyni Opatrzności Bożej  nasz parafianin Łukasz Dańczak alumn V roku Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie ma przyjąć święcenia Diakonatu. Pamiętajmy w modlitwie i prośmy o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej wspólnoty parafialnej. 

 1. W dniu dzisiejszym Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 19.30 Msza św. w intencji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i maturzystów.
 1.  Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa  w tygodniu po Mszy św. o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30. 
 1. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, w czwartek  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
 2. We wtorek Msza św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach o godz. 18.00.
 3. W czwartek Adoracja po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00- w intencji chorych, lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego.

W sobotę o godz. 8.00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. po Mszy św. Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Żywego Różańca.

 1. Jeśli chcesz porozmawiać, masz pytanie  dotyczące obecnej sytuacji, wątpliwości…, czy tracisz poczucie sensu, albo chcesz na nowo odkrywać  Boga……  zadzwoń….

Chcemy Wam towarzyszyć w tym  czasie, który może być doświadczeniem bezsilności, niepewności  czy porady w mierzeniu się z sytuacją trwającego zagrożenia. Czekamy na Ciebie zadzwoń, pod tel.  501 989 771 w godzinach 9.00 -20.00

Nowe terminy uroczystości będą konsultowane z rodzicami, w trosce o dobre i spokojne przygotowanie dzieci do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

Proszę rodziców aby wykorzystali ten czas na lepsze przygotowanie duchowe dzieci do czekających je uroczystości, poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i rozmowę. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 501989771

Informujemy, że część rodziców zdecydowała się I Komunię św. swoich dzieci:   6 czerwca godz. 11.00 i 15.00 -  3 dzieci, 7 czerwca godz. 11.30 – 2 dzieci,  13 czerwca godz. 13.00 – 2 dzieci, 14 czerwca godz. 11.30-  2 dzieci, 20 czerwca  godz. 12.00 -3 dzieci, 21 czerwca godz. 11.30, 27 czerwca godz. 14.00. 26 lipca godz. 13.00, 5 września godz. 10.30, 19 września godz. 12.00 Szkoła im. Juliusza Verne.  Pamiętajmy w modlitwie w intencji dzieci i rodziców.

 1.    Prowadzimy przygotowanie indywidualne:

 do sakramentu małżeństwa

 oraz dorosłych do sakramentu bierzmowania

kontakt telefoniczny  z ks. proboszczem 501 989 771

 1.  Dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie modlitewne i finansowe. Jesteśmy wzruszeni, że po raz kolejny mimo fizycznej nieobecności w naszym kościele, nie zapominacie o nas i troszczycie się o potrzeby materialne naszej wspólnoty i kościoła. Dziękujemy za złożone ofiary na pomoc dla ubogich i bezdomnych

W środy i czwartki organizujemy pomoc dla ubogich i bezdomnych przygotowujemy paczki żywnościowe - odbiór  o godz. 18.00. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym możemy to robić.

Każdego dnia wolontariusze pomagają osobom starszym, ubogim, robiąc zakupy czy też służąc pomocą osobom chorym.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą parafię poprzez ofiary  składane na tacę oraz wpłacane na rachunek bankowy.

Konto bankowe parafii:

PKO BP 19 1020 1026 0000 1802 0102 3159

z dopiskiem na cele kultu religijnego.

Odeszli do Pana:

śp. Mieczysław Kruczyk z ul. Podleśnej,

śp. Leonarda Głowacka z ul. Podleśnej,

 śp. Maria Łagowska-Szczerba z ul. Gdańskiej .

 Wieczny Odpoczynek racz Im dać Panie……  

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski