III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna

 1. Niedziela Biblijna i IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego będą obchodzone

Zapraszamy do czytania  Ewangelii według św. Mateusza.

Zachęcam do czytania osobistego i rodzinnego czytania Słowa Bożego.

 1. Transmisje z liturgii z naszego kościoła
  Na parafialnej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym są:
  w niedzielę o o godz. 10.00,
  o  godz. 11.30 z kazaniem dla dzieci
  oraz o godz. 13.00 
 1. Kancelaria parafialna czynna
  we wtorek i piątek
  w godzinach od 9.00 -12.00
  od 16.00 do 19.00
  tel. do kancelarii 501 989 771
 1. W środę 29 kwietnia naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane.Tego dnia będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 r.
 2. W sobotę o godz. 8.00 Msza św. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi oraz o ustanie epidemii, po Mszy św. różaniec prowadzony przez wspólnotę Żywego Różańca, nabożeństwo majowe.
 1. W niedzielę 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej parafii i Ojczyzny.  Odpust parafialny – Suma odpustowa w niedzielę o godz. 13.00.
  Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja.
  Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane jak  o godz. 7.00, 8.00, 12.00,  18.00. 
 1. W  niedziele 3 maja o godz. 13.00 Msza św. ww intencji strażaków pełniących służbę w najbardziej tragicznym momencie dla człowieka, a jednocześnie służbę najpiękniejszą, jaka może być przed Bogiem, w intencji studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 1. Jeśli chcesz porozmawiać, masz pytanie  dotyczące obecnej sytuacji, wątpliwości…, czy tracisz poczucie sensu, albo chcesz na nowo odkrywać  Boga……  zadzwoń….

Chcemy Wam towarzyszyć w tym  czasie, który może być doświadczeniem bezsilności, niepewności  czy porady w mierzeniu się z sytuacją trwającego zagrożenia. Czekamy na Ciebie zadzwoń, pod tel.  501 989 771  w godzinach 9.00 -20.00

 1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego:  zachęcamy do skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
  Od dnia 20kwietnia  br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 25 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por.www.gov.pl).  Obowiązują maseczki.
  Kościół jest otwarty w godzinach od 7.00 do 18.30
  Zapraszamy aby każdy z Was duchowo i w osobistej modlitwie łączył się z nami, a My jako Wasi duszpasterze, modlimy się za każdego z Was, aby ten czas sprzyjał naszemu osobistemu wzrostowi w wierze i wzajemnych relacjach abyśmy ciągle dorastali do wezwania Jezusa Chrystusa «Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem» (por. J 13, 34).
 1. Pierwsza Komunia święta-   W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną stanem epidemii,
  w duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, planujemy zmianę terminów
  Uroczystości Pierwszej  Komunii Świętej w naszej parafii. W wyznaczonych terminach w maju I komunia św. się nie odbędzie.
  Nowe terminy uroczystości będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju i będą konsultowane z rodzicami, w trosce o dobre i spokojne przygotowanie
  dzieci do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.
  Proszę rodziców, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygotowanie duchowe dzieci do czekających je uroczystości,
  poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i rozmowę.
  W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 501989771
  Rocznica I komunii – odwołana . Pamiętajmy w modlitwie w intencji dzieci i ich  rodziców.
 1. Narzeczeni, którzy rozpoczęli przygotowanie

w lutym i w marcu  oraz byli zapisani  na przygotowanie mające się rozpocząć 20 marca prosimy o kontakt telefoniczny  z ks. proboszczem 501 989 771

w godzinach od 10.00 do 19.00.

 1. Prowadzimy przygotowanie indywidualne:

do sakramentu małżeństwa

oraz dorosłych do sakramentu bierzmowania

kontakt telefoniczny  z ks. proboszczem 501 989 771        w godzinach od 10.00 do 19.00.

13.W środy i czwartki organizujemy pomoc dla ubogich i bezdomnych przygotowujemy paczki żywnościowe - odbiór  o godz. 18.00.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzięki którym możemy to robić.

Każdego dnia wolontariusze pomagają osobom starszym, ubogim, robiąc zakupy czy też służąc pomocą osobom chorym.

Módlmy się za chorych, za lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny. Módlmy się za rodziny, aby w tym trudnym momencie nie ucierpiały nasze wzajemne relacje: małżeńskie, rodzinne, sąsiedzkie. Oby ten trudny czas zaowocował jeszcze większym dobrem. Niech Pan pomoże nam odkryć nowe drogi, nowe przejawy miłości i bycia wspólnotą w tej nowej sytuacji.

 

Dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie modlitewne i finansowe. Jesteśmy wzruszeni, że po raz kolejny mimo fizycznej nieobecności w naszym kościele, nie zapominacie o nas i troszczycie się o potrzeby materialne naszej wspólnoty i kościoła. Dziękujemy za złożone ofiary na pomoc dla ubogich i bezdomnych oraz za pomoc w zorganizowaniu paczek dla studentów SGSP w tym trudnym dla nich czasie. Składamy  podziękowania rodzicom ministrantów, za pomoc prawną, kontakt z Wojewódzka Stacją Sanitarno - Epidemiologiczna w sprawie studentów SGSP. zorganizowanie transportu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą parafię poprzez ofiary wpłacane na rachunek bankowy.

Konto bankowe parafii:

PKO BP 19 1020 1026 0000 1802 0102 3159

z dopiskiem na cele kultu religijnego.