Rada parafialna

Do zadań rady należy min. budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.

ks. Marcin Jurak MIC proboszcz
ks. Michał Garbecki MIC
ks. Damian Kalemba MIC wikariusz
ks. Stanisław Kaczmarczyk MIC

Anna Zielińska
Barbara Siudzińska
Tomasz Jaworski
Katarzyna Jaworska
Janusz Januszkiewicz
Katarzyna Januszkiewicz
Jarosław Osowski
Alina Osowski
Izabella Sklepowicz
Jacek Sklepowicz
Barbara Glembin
Alina Petrowa-Wasilewicz
Bożena Mitek
Dorota Kamela
Paweł Kamela
Marzena Nowak
Przemysław Nowak
Ryszard Wysocki
Teresa Wysocka