Wspólnoty

Wspólnoty i dzieła parafialne

Dla Dzieci:  Schola – próby o godz. 10.30 w niedzielę;

Eucharystyczny Ruch Młodych (szkoła podstawowa) – w I piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00;

Ministranci – sobota o godz. 11.00.

1001 WDH-ek „Strumień” im. Bronisławy Zaborowskiej- Kontakt: www.1001strumien.blogspot.com

1001 WGZ-ek „Kraina Tęczy”- Kontakt: krainateczy1001@gmail.com

1001 WGZ-ów „Księżycowy Legion”  ksiezycowylegion@gmail.com

Mariańskie Duszpasterstwo Młodzieży „Na Górce” (liceum i studenci) - w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 Zapraszamy na spotkania modlitewne (I niedziela miesiąca) lub Szkołę Słowa Bożego (pozostałe niedziele) . Po nich zawsze możliwość spotkania w kawiarence.

Chór Królowej Polski - Queen’s Choir- we wtorek o godz. 18.00

Przymierze miłosierdzia - spotkania dla młodych w środę godz. 19.00w kościele, pierwsza środa Msza św. o godz. 19.30

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – kontakt: Marcin Kamiński   517151 142

Strefa Młodych JEST TAKIE MIEJSCE- spotkania  dla młodych, dzielenia się talentami, pasjami, organizowanie wernisaży, koncertów itp.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży i dorosłych.

Spotkania dla małżeństw w kręgach rodzin oraz na wspólnej modlitwie i formacji duchowej. Są one okazją do wzajemnego wspierania się na drodze powołania małżeńskiego. Informacje na stronie internetowej. W parafii istnieje 4 kręgi. Szczegółowe informacje u ks. proboszcza.

Ruch Duchowości Małżeństw Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie. Zapraszamy . Szczegółowe informacje u ks. proboszcza.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w grupach i indywidualnie.

Warto na chwilę zatrzymać się i pomyśleć zadać sobie kilka ważnych pytań i porozmawiać. Zapraszamy -kontakt: parafiamarianie@gmail.com

Rada duszpasterska i ekonomiczna  jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w projektowaniu i realizowaniu programu duszpasterskiego parafii.

Żywy Różaniec – W pierwszą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie. W pierwszą sobotę o godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP i różaniec

Odnowa w Duchu Świętym –w poniedziałek o godz. 19.00.W drugi poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i adoracja do godz. 20.00.

Akcja Katolicka spotkania w środę po Mszy św. o godz. 18.00.

Ruch Rodzin Nazaretańskich we wtorek o godz. 16.3

Ruch Fokolare - drugi wtorek o godz. 19.00

Wspólnoty Neokatechumenalne.

Grupa AA  spotkania poniedziałek godz. 19.00

oraz inne grupy wsparcia.

Wspólnota Wiara i Światło - Jest to grupa, w której budowana jest przyjaźń osób niepełnosprawnych i osób w pełni sprawnych celem tej grupy jest nie tylko służba bliźniemu, ale i uczenie akceptacji samego siebie i bliźniego nie zależnie od tego, kim się jest. W trzecią niedzielę o godz. 16.00 Msza św. i spotkanie

Wzajemna pomoc - Caritas - działająca na rzecz pomocy osobom najuboższym z naszej parafii i nie tylko. Miedzy innymi zajmuje się organizowaniem paczek żywnościowych na święta, pomocy doraźnej.

Spotkania dla bezdomnych i ubogich  W środę i czwartek odbywają się spotkania dla bezdomnych i ubogich: w środę dla mężczyzn a w czwartek dla kobiet. O godz. 18.00 kolacja, potem spotkania w grupach dzielenie się słowem Bożym, uczenie umiejętności odnalezienia sensu i celu swojego życia. Dziękujemy wszystkim  którzy angażują się w to dzieło, podziękowania dla wszystkich ofiarodawców. Osoby pragnące się zaangażować w to dzieło prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

Światło w mroku grupa dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego  spotkania w środę o godz. 18.45  w domu parafialnym- wejście jak do kancelarii. Modlitwa w intencji osób cierpiących na depresję i ich rodzin. Kontakt: swiatlowmroku.warszawa@gmail.com

Poradnia rodzinna: spotkania dla narzeczonych, spotkania z psychologiem -. Program Warsztatu „Wreszcie żyć. PIOTR SZEWCZYK-  pychoterapeuta  515 792 756

Porady prawnika – zapisy w kancelarii parafialnej.

Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób pozbawionych wolności. Psycholog tel. 787007151, Prawnik tel. 512145358, email: poczta@zbudzmysię.pl,www.zbudzmysię.pl

 W drugi poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw oczekujących    i pragnących potomstwa oraz wszystkich rodzin naszej parafii za wstawiennictwem Św. Stanisława Papczyńskiego.