Dzień skupienia dla maturzystów

27 kwiecień godz. 19.00 -20.00
katecheza oraz adoracja
29 kwietnia godz. 18.00 Msza św.

Duchu Święty, proszę Cię dla maturzystów:

– o dar Mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

– o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
– o dar Umiejętności, by umieli w życiu kierować się zasadami tejże wiary,
-o dar Rady, aby we wszystkim u Ciebie szukali rady i u Ciebie ją zawsze znajdowali,
– o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły ich od Ciebie oderwać,
– o dar Pobożności, aby zawsze służyli Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
– o dar Bojaźni Bożej, aby lękali się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża…
 

Zechciejmy towarzyszyć młodym ludziom w czasie egzaminów.

 

DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ MŁODYCH LUDZI SWOIMI DARAMI

 

NA CZAS EGZAMINACYJNYCH ZMAGAŃ…