Prace konserwatorskie – podziękowania!

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają naszą Parafię duchowo i materialnie! To właśnie dzięki Waszej pomocy udaje nam się wykonywać kolejne prace konserwatorskie.

Modlimy się za Was podczas Mszy świętych o godz. 13.00 w każdą niedzielę.

Otrzymaliśmy dotacje od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków w wysokości 100 000 zł w roku 2016, dzięki temu wsparciu wyremontowany został fronton naszej świątyni.

Wasz Proboszcz, ks. Marcin Jurak MIC