Różaniec Rodzin

Różaniec Rodzin

Nowa inicjatywa w naszej wspólnocie - Różaniec Rodzin jest darem od Boga na te czasy. Jego celem  jest wspólna modlitwa w rodzinach. Rodziny podejmują modlitwę w różach różańcowych. Każda róża stanowi grupę 20 rodzin, modlących się w intencji swojej rodziny i rodzin z róży. Modlimy się za żywych i zmarłych członków tych rodzin oraz za dzieci, których jesteśmy rodzicami chrzestnymi, pozostawiając Matce Bożej pełne prawo do dysponowania wartościami tych modlitw.

Członkami Różańca Rodzin są całe rodziny, ale mogą być także małżeństwa, osoby samotne lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną. Wstępując do Różańca Rodzin poświęcamy rodzinę Niepokalanemu Sercu Maryi i podejmujemy codziennie wspólną modlitwę dziesiątka różańca, według wyznaczonej na dany miesiąc  tajemnicy.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. św. Jan Paweł II

www.rozaniecrodzin.pl