Duszpasterze

Ks. Marcin Jurak MIC – proboszcz

Duszpasterz rodzin, prowadzi przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Duszpasterz wspólnot małżeńskich.

Tel. 501 989 771; e-mail: parafiamarianie@gmail.com

Ks. dr Jarosław Andrzej Sobkowiak MIC  przełożony wspólnoty zakonnej. Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, duszpasterz

Ks. Michał Garbecki MIC

Duszpasterz młodzieży, katecheta w Zespole Szkół nr 118 im. Joachima Lelewela. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania młodzieży ponadgimnazjalnej. Duszpasterz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

ks. Damian Kalemba MIC–wikariusz

Duszpasterz dzieci , katecheta, przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, przygotowanie dorosłych do bierzmowania, odpowiedzialny za III  wspólnotę NEO, ministranci

dyżur w konfesjonale -   w piątek od godz. 17.45

Ks. Tadeusz Kwiecień MIC - duszpasterz wspólnoty Żywego Różańca, Rodzin Nazaretańskich i Ruchu Fokolare, Wspólnota Wiara i Światło, duszpasterz chorych.

Ks. Zygmunt Jabłoński MIC – emeryt, pomoc w parafii.

Br. Mariusz Sawczenko MIC - zakrystianin.