Piwnice Marymont – otwarcie i poświęcenie

© copyright by Archiwum parafii