Rodzina i małżeństwa

Wspólnota Małżeństw Rodziny Jana Pawła II

Wspólnota małżeństw Rodziny Jana Pawła II gromadzi ona małżonków, którzy pragną formować siebie do głębszego przeżywania więzi małżeńskiej i rodzinnej. Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu.

Cel spotkań:

  • pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa,
  • uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie

Duchowość małżeńska proponowana w ramach wspólnoty jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 5-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

 Czym jest wspólnota?

Trójca Przenajświętsza jest wspólnotą, dlatego w nas jako stworzonych na obraz i podobieństwo Boże wpisana jest potrzeba wspólnotowości – tworzenia bliskich więzi osobowych opartych na wzajemnej miłości. Rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój w miłowaniu, nie da się wzrastać duchowo w izolacji, do tego potrzebna jest wspólnota.
Wspólnota chrześcijańska to środowisko osób zgromadzonych wokół Jezusa Chrystusa, które pragną żyć Jego Słowem, wspierają i ubogacają się wzajemnie. Dla każdego z nas bardzo ważne jest trwanie w środowisku osób, które chcą żyć w przyjaźni z Bogiem i w posłuszeństwie Jego woli. Wspólnota jest szkołą miłości. Tu uczymy się akceptować ludzi takimi, jacy są, przebaczać im, troszczyć się o siebie nawzajem, ubogacać się i obdarowywać. Dzięki poznawaniu Bożego działania w życiu innych wzrasta nasza wiara.

 

Zapraszamy

 

 

Szczegółowe informacje ks. Marcin Jurak (501989771)

 

opieka nad dziećmi podczas spotkania

Ruch Duchowności Małżeństw

1401572402

W parafii funkcjonuje jedna ekipa, na którą składa się siedem małżeństw i doradca duchowy. Doradcą obu jest ksiądz Mateusz Turkowski MIC, natomiast parami odpowiedzialnymi: Krystyna i Andrzej Pruszek.

Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Małżonkowie przyjmując kartę END zobowiązują się do:

• Regularnego czytania Pisma Świętego,
• Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
• Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe - rodzinnej),
• Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
• Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
• Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje są otwarte dla wszystkich małżeństw).

więcej na...
www.end.org.pl


Ruch Rodzin Nazaretańskich

1401573819
 Spotkania we wtorki o godz. 17.00, sala przy kancelarii.

Opiekun - ks. Piotr Sroka MIC


Wspólnoty Neokatechumenalne

madonna

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie
na wzór Świętej Rodziny Nazaretańskiej,
które by żyły w pokorze, prostocie i uwielbieniu;
gdzie drugi jest Chrystusem.”

 

 

Charyzmatem drogi neokatechumenalnej jest pogłębiona refleksja nad słowem Bożym i wprowadzanie słów Ewangelii w życie.

W naszej parafii jest 5 Wspólnot. Liturgia Eucharystii w sobotę o godz. 17.00 i 19.30.