Rekolekcje Adwentowe

Rekolekcje Adwentowe 4 - 6.12.2016.
Temat: Wierzę Słowu Jezusa Chrystusa.
prowadzi ks. bp. Antoni Długosz;
Niedziela 4 grudnia: godz. 8.30, 10.00, 11.30 z udziałem dzieci, 13.00, 16.00 z udziałem dzieci, 18.00.

Rekolekcje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by:
- spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać;
- doświadczyć miłości Boga i na niej budować swe życie;
- skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem oraz pojednać się z Nim, by żyć w wolności;
- odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia.