Parafia

Duszpasterze

Aby Wam lepiej służyć, potrzebujemy każdego dnia Waszej modlitwy, o którą pokornie prosimy, i za którą Wam dziękujemy
Proboszcz

Duszpasterz rodzin, prowadzi przygotowanie do sakramentu chrztu, małżeństwa. Duszpasterz wspólnot małżeńskich. Członek Rady kapłańskiej Archidiecezji Warszawskiej

Dyżur w konfesjonale czwartek i piątek od godz. 17.45- 18.30

PRZEŁOŻONY WSPÓLNOTY ZAKONNEJ

Przełożony wspólnoty zakonnej

Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, duszpasterz

DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY

Duszpasterz młodzieży

Katecheta w Zespole Szkół nr 118 im. Joachima Lelewela. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania młodzieży ponadgimnazjalnej. Duszpasterz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dyżur w konfesjonale –   w środa od godz. 17.45- 18.30

Wikariusz

Duszpasterz dzieci , katecheta, przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, przygotowanie dorosłych do bierzmowania, ministranci.

Dyżur w konfesjonale –   we wtorek od godz. 17.45- 18.30

Duszpasterz

Duszpasterz wspólnoty Żywego Różańca, Rodzin Nazaretańskich i Ruchu Focolare, Wspólnota Wiara i Światło, duszpasterz chorych.

Dyżur w konfesjonale –   poniedziałek od godz. 17.45- 18.30

Duszpasterz

Emeryt, pomoc w parafii.

.

Zakrystianin

Rada parafialna

Do zadań rady należy min. budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.

ks. Marcin Jurak MIC proboszcz
ks. Michał Garbecki MIC
ks. Damian Kalemba MIC wikariusz
ks. Stanisław Kaczmarczyk MIC

Anna Zielińska
Barbara Siudzińska
Tomasz Jaworski
Katarzyna Jaworska
Janusz Januszkiewicz
Katarzyna Januszkiewicz
Jarosław Osowski
Alina Osowski
Izabella Sklepowicz
Jacek Sklepowicz
Barbara Glembin
Alina Petrowa-Wasilewicz
Bożena Mitek
Dorota Kamela
Paweł Kamela
Marzena Nowak
Przemysław Nowak
Ryszard Wysocki
Teresa Wysocka

wspólnoty

 • Dla dzieci – Schola – próby o godz. 10.30 w niedzielę;
 • Eucharystyczny Ruch Młodych (szkoła podstawowa) – w I piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00;
 • Ministranci – sobota o godz. 11.00.
 • 1001 WDH-ek „Strumień” im. Bronisławy Zaborowskiej- Kontakt: www.1001strumien.blogspot.com

 • 1001 WGZ-ek „Kraina Tęczy”- Kontakt: krainateczy1001@gmail.com

 • 1001 WGZ-ów „Księżycowy Legion”  ksiezycowylegion@gmail.com

 • Mariańskie Duszpasterstwo Młodzieży „Na Górce” (liceum i studenci) – w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 Zapraszamy na spotkania modlitewne (I niedziela miesiąca) lub Szkołę Słowa Bożego (pozostałe niedziele) . Po nich zawsze możliwość spotkania w kawiarence.

 • Chór Królowej Polski – Queen’s Choir- we wtorek o godz. 18.00

 • Przymierze miłosierdzia – spotkania dla młodych w środę godz. 19.00w kościele, pierwsza środa Msza św. o godz. 19.30

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – kontakt: Marcin Kamiński   517151 142

 • Strefa Młodych JEST TAKIE MIEJSCE- spotkania  dla młodych, dzielenia się talentami, pasjami, organizowanie wernisaży, koncertów itp.

 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży i dorosłych.

 • Spotkania dla małżeństw w kręgach rodzin oraz na wspólnej modlitwie i formacji duchowej. Są one okazją do wzajemnego wspierania się na drodze powołania małżeńskiego. Informacje na stronie internetowej. W parafii istnieje 4 kręgi. Szczegółowe informacje u ks. proboszcza.

 • Ruch Duchowości Małżeństw Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie. Zapraszamy . Szczegółowe informacje u ks. proboszcza.

 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w grupach i indywidualnie.

 • Warto na chwilę zatrzymać się i pomyśleć zadać sobie kilka ważnych pytań i porozmawiać. Zapraszamy -kontakt: parafiamarianie@gmail.com

 • Rada duszpasterska i ekonomiczna  jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w projektowaniu i realizowaniu programu duszpasterskiego parafii.

 • Żywy Różaniec – W pierwszą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie. W pierwszą sobotę o godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP i różaniec.

 • Odnowa w Duchu Świętym –w poniedziałek o godz. 19.00.W drugi poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i adoracja do godz. 20.00.

 • Akcja Katolicka spotkania w środę po Mszy św. o godz. 18.00.

 • Ruch Rodzin Nazaretańskich we wtorek o godz. 16.3

 • Ruch Focolare – drugi wtorek o godz. 19.00

 • Wspólnoty Neokatechumenalne.

 • Grupa AA  spotkania poniedziałek godz. 19.00

 • oraz inne grupy wsparcia.

 • Wspólnota Wiara i Światło – Jest to grupa, w której budowana jest przyjaźń osób niepełnosprawnych i osób w pełni sprawnych celem tej grupy jest nie tylko służba bliźniemu, ale i uczenie akceptacji samego siebie i bliźniego nie zależnie od tego, kim się jest. W trzecią niedzielę o godz. 16.00 Msza św. i spotkanie.

 • Wzajemna pomoc – Caritas – działająca na rzecz pomocy osobom najuboższym z naszej parafii i nie tylko. Miedzy innymi zajmuje się organizowaniem paczek żywnościowych na święta, pomocy doraźnej.

 • Spotkania dla bezdomnych i ubogich  W środę i czwartek odbywają się spotkania dla bezdomnych i ubogich: w środę dla mężczyzn a w czwartek dla kobiet. O godz. 18.00 kolacja, potem spotkania w grupach dzielenie się słowem Bożym, uczenie umiejętności odnalezienia sensu i celu swojego życia. Dziękujemy wszystkim  którzy angażują się w to dzieło, podziękowania dla wszystkich ofiarodawców. Osoby pragnące się zaangażować w to dzieło prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

 • Światło w mroku grupa dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego  spotkania w środę o godz. 18.45  w domu parafialnym- wejście jak do kancelarii. Modlitwa w intencji osób cierpiących na depresję i ich rodzin. Kontakt: swiatlowmroku.warszawa@gmail.com

 • Poradnia rodzinna: spotkania dla narzeczonych, spotkania z psychologiem -. Program Warsztatu „Wreszcie żyć. PIOTR SZEWCZYK-  pychoterapeuta  515 792 756

 • Porady prawnika – zapisy w kancelarii parafialnej.

 • Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób pozbawionych wolności. Psycholog tel. 787007151, Prawnik tel. 512145358, email: poczta@zbudzmysię.pl,www.zbudzmysię.pl

   

 • W drugi poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw oczekujących    i pragnących potomstwa oraz wszystkich rodzin naszej parafii za wstawiennictwem Św. Stanisława Papczyńskiego.