Parafia

Duszpasterze

Aby Wam lepiej służyć, potrzebujemy każdego dnia Waszej modlitwy, o którą pokornie prosimy, i za którą Wam dziękujemy
Proboszcz

Duszpasterz rodzin, prowadzi przygotowanie do sakramentu chrztu, małżeństwa. Duszpasterz wspólnot małżeńskich. Wicedziekan: dekanat Żoliborski. Członek Rady kapłańskiej Archidiecezji Warszawskiej

Dyżur w konfesjonale czwartek i piątek od godz. 17.45- 18.30

Przełożony wspólnoty zakonnej

Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, duszpasterz

Duszpasterz młodzieży

Prowincjalny Duszpasterz Młodzieży i Powołań.Katecheta w Zespole Szkół nr 118 im. Joachima Lelewela. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania młodzieży ponadgimnazjalnej. Duszpasterz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dyżur w konfesjonale –   w środa od godz. 17.45- 18.30

michalgarbecki@wp.pl

Wikariusz

Duszpasterz dzieci , katecheta, przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, przygotowanie dorosłych do bierzmowania, ministranci.

Dyżur w konfesjonale –   we wtorek od godz. 17.45- 18.30

Duszpasterz

Duszpasterz wspólnoty Żywego Różańca, Rodzin Nazaretańskich i Ruchu Focolare, Wspólnota Wiara i Światło, duszpasterz chorych.

Dyżur w konfesjonale –   poniedziałek od godz. 17.45- 18.30

Rada parafialna

Do zadań rady należy min. budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.

ks. Marcin Jurak MIC proboszcz
ks. Michał Garbecki MIC
ks. Damian Kalemba MIC wikariusz

Anna Zielińska
Barbara Siudzińska
Tomasz Jaworski
Katarzyna Jaworska
Jarosław Osowski
Alina Osowski
Izabella Sklepowicz
Jacek Sklepowicz
Barbara Glembin
Alina Petrowa-Wasilewicz
Bożena Mitek
Dorota Kamela
Paweł Kamela
Paulina Jeżewska
Ryszard Wysocki
Teresa Wysocka

wspólnoty

 • Dla dzieci – Schola – próby o godz. 10.30 w niedzielę;
 • Ministranci – sobota o godz. 11.00.
 • 301 WDH-y Knieja im. rtm. Witolda Pileckiego Działająca od 2005 roku drużyna harcerzy ZHR. Należymy do Warszawskiego Hufca Harcerzy “Klucz” grupującego drużyny z Żoliborza i Bielan. knieja@301.zhr.pl
 • 301 WDH-ek Na Szlaku im. Maryli Strzemboszowej – naszlaku301@zhr.pl
 • Mariańskie Duszpasterstwo Młodzieży „Na Górce” (liceum i studenci) – w każdą  3 niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 Zapraszamy
 • Duszpasterstwo Akademickie SGSP
 • Chór Królowej Polski – Queen’s Choir- we wtorek o godz. 18.00
 • chóru  parafialny IN GLORIA NUMERATI . Próby odbywają się w środy o godz. 18.30  w podziemiach kościoła wejście od ul. Dembińskiego.
 • Przymierze miłosierdzia – spotkania dla młodych w środę godz. 19.00 w kościele, pierwsza środa Msza św. o godz. 19.30.
 • Strefa Młodych JEST TAKIE MIEJSCE- spotkania  dla młodych, dzielenia się talentami, pasjami, organizowanie wernisaży, koncertów itp.
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży i dorosłych.
 • Spotkania dla małżeństw w kręgach rodzin oraz na wspólnej modlitwie i formacji duchowej. Są one okazją do wzajemnego wspierania się na drodze powołania małżeńskiego. Informacje na stronie internetowej. W parafii istnieje 6 kręgi. Szczegółowe informacje u ks. proboszcza.
 • Wspólnota Domowego Kościoła dla małżeństw.
 • Ruch Duchowości Małżeństw Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie. Zapraszamy. Szczegółowe informacje u ks. proboszcza.
 • Wspólnota Miriam – trzecia sobota miesiąca godz. 18.00 Msza św. oraz Modlitwa uwielbienia z indywidualnym błogosławieństwem – Daj dotknąć się Jezusowi
 • Strumienie życia – czwartek o godz. 18.00 Msza św. adoracja i spotkanie w podziemiach kościoła.  Kontakt: sekretariat@strumieniezycia.pl
 • Pierwsza niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Wieczór Chwały
 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w grupach i indywidualnie.
 • Warto na chwilę zatrzymać się i pomyśleć zadać sobie kilka ważnych pytań i porozmawiać. Zapraszamy -kontakt: parafiamarianie@gmail.com
 • Rada duszpasterska i ekonomiczna  jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w projektowaniu i realizowaniu programu duszpasterskiego parafii.
 • Żywy Różaniec – W pierwszą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie. W pierwszą sobotę o godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP i różaniec.
 • Akcja Katolicka spotkania w środę po Mszy św. o godz. 18.00.
 • Ruch Focolare
 • Wspólnoty Neokatechumenalne.
 • Grupa AA  spotkania poniedziałek godz. 19.00
 • Grupa Anonimowi Seksoholicy (SA) poniedziałek godz. 18.00 www. sa.org.pl
 • Grupa AL –  Anon  spotkania we wtorek 17.00 -19.00
 • Wspólnota Wiara i Światło – Jest to grupa, w której budowana jest przyjaźń osób niepełnosprawnych i osób w pełni sprawnych celem tej grupy jest nie tylko służba bliźniemu, ale i uczenie akceptacji samego siebie i bliźniego nie zależnie od tego, kim się jest. W trzecią niedzielę o godz. 16.00 Msza św. i spotkanie.
 • Wzajemna pomoc – Caritas – działająca na rzecz pomocy osobom najuboższym z naszej parafii i nie tylko. Miedzy innymi zajmuje się organizowaniem paczek żywnościowych na święta, pomocy doraźnej.
 • Spotkania dla bezdomnych i ubogich  W środę i czwartek odbywają się spotkania dla bezdomnych i ubogich: w środę dla mężczyzn a w czwartek dla kobiet. O godz. 18.00 kolacja, potem spotkania w grupach dzielenie się słowem Bożym, uczenie umiejętności odnalezienia sensu i celu swojego życia. Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w to dzieło, podziękowania dla wszystkich ofiarodawców. Osoby pragnące się zaangażować w to dzieło prosimy o kontakt z ks. proboszczem.
 • Poradnia rodzinna: spotkania dla narzeczonych, spotkania z psychologiem -. Program Warsztatu „Wreszcie żyć. PIOTR SZEWCZYK-  pychoterapeuta  515 792 756.
 • Przystanek Jezus na Marymoncie – wspólnota ewangelizacyjna
 • Zobacz kanał na You Tube  KULTURA NA GÓRCE

 

Scroll to Top