AKADEMIA SĄSIEDZKA

Informujemy, iż rozpoczęły się zapisy na zajęcia, w ramach „Akademii Sąsiedzkiej”, dedykowane dla mieszkańców Dzielnicy Żoliborz.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, wspólnie  z Fundacją Idylla, zapraszają przedstawicieli Żoliborskich Partnerstw Lokalnych

oraz mieszkańców, którzy chcą angażować się w realizację różnorodnych inicjatyw sąsiedzkich,

 do udziału w zajęciach, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie realizacji lokalnych projektów oraz samoorganizacji.

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Kurs (łącznie 6 spotkań) odbywa się w sali

 Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Polski – Zgromadzenie Księży Marianów, ul. Gdańska 6a (wejście od ul. Dembińskiego).

Harmonogram spotkań:

11.03.2023 – w godzinach 9:00-15:00

Temat spotkania: Diagnozowanie lokalnych problemów/potrzeb.

15.03.2023 – w godzinach 9:00-15:00

Temat spotkania: Techniki animacji społecznej, angażujących do wspólnego działania.

18.03.2023 – w godzinach 9:00-15:00

Temat spotkania: Komunikacja i promocja działań w lokalnej społeczności.

22.03.2023 – w godzinach 9:00-15:00

Temat spotkania: Miejskie narzędzia partycypacji.

27.03.2023 – w godzinach 9:00-15:00

Temat spotkania: Źródła finansowania działań lokalnych.

03.04.2023 – w godzinach 9:00-15:00

Temat spotkania: Planowanie i ewaluacja działań.


Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Magdalena Szafranek – socjolożka i prawniczka. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. M. Szafranek specjalizuje się w badaniach dotyczących włączenia społecznego, wspierania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz zmian dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. M. Szafranek jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju, a także National Council of Juvenile and Family Court Judges (USA).

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/RsJ25w8qfUbrJBFC9

Serdecznie zapraszamy

Scroll to Top