sakrament chrztu św.

chrzest święty

Sakrament chrztu jest jednym z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, również i kary za grzechy. Jednoczy chrzest z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w życiu Kościoła, Trójcy św. i kapłaństwie Jezusa. Udziela cnót – wiary, nadziei i miłości oraz darów Ducha św. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w wodzie , zanurza się w śmierci Jezusa i wraz z Chrystusem powstaje jako „nowe stworzenie” wraz z Jego zmartwychwstaniem. Chrzest jest niezatartym duchowym znamieniem, powodującym to iż ochrzczony już na zawsze przynależy do Chrystusa

Formalności

Ustalenie daty chrztu (w naszej parafii jest to zwykle 2 i 3 niedziela miesiąca, godz. 13.00 – bądź sobota na Mszy św. o godz. 12.00 – lub inny termin do ustalenia z ks. Proboszczem)

  1. Odpis aktu urodzenia w USC.
  2. Dane rodziców: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, data ślubu kościelnego i telefon  kontaktowy.
  3. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.
  4. Rodzice chrzestni muszą dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być chrzestnymi.
  5. Do spisania aktu chrztu należy się zgłosić do kancelarii ze wszystkimi  dokumentami 3 tygodnie przed chrztem.

Na liturgię chrztu potrzebna jest świeca i biała szata.

Scroll to Top