dzieci

ministranci

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do służby ministranckiej Jeżeli chcesz zostać ministrantem, najprostszym i najlepszym sposobem, jest przyjście do kościoła (do zakrystii – tego miejsca, skąd na Mszę św. wychodzi kapłan     z ministrantami) i zapytanie kogokolwiek tam obecnego. Czy myślałeś kiedyś, aby zostać ministrantem?…

Ministrant to ten, który służy Panu Jezusowi podczas Mszy Świętej i innych nabożeństw. Ministrant jest bliżej Chrystusa niż wszyscy obecni w świątyni: znajduje się blisko ołtarza, tabernakulum. Zastanów się! Wstępując do naszego grona, zyskasz nowych kolegów – a może spotkasz tych, których dobrze już znasz. Zyskasz także coś więcej – bliskość Chrystusa, Któremu odtąd będziesz służyć. Pan Jezus w sposób szczególny będzie z Tobą – to On Ciebie wybiera z grona wielu kandydatów – Twoich rówieśników. Porozmawiaj ze swoimi Rodzicami. Wstąp w szeregi ministrantów.
Nad całością czuwa opiekun duchowy ministrantów ks. Michał Garbecki MIC.

Zapraszamy wszystkich chłopców pragnących służyć Bogu przy ołtarzu!

Zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 11:00.

Króluj nam Chryste!

Zapraszamy na spotkanie dzieci w pierwszy piątek miesiąca  o godz. 18.00                         Msza św. i spotkanie w domu parafialnym.

Cele Eucharystycznego Ruchu Młodych:

  • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
  • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
  • Rozbudzać w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych ich form;
  • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
  • Rozwijać postawy eucharystyczne: współ-ofiarowania, postawę wobec słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
  • Pogłębiać więź dzieci z kościołem i przygotowywać do apostolstwa.

Zasady w ERM-ie

I. Żyj Mszą Świętą

Naszym królem jest Jezus Eucharystyczny! Staramy się więc często spotykać z naszym najlepszym Przyjacielem, ukrytym w Hostii. Nasze spotkanie z Jezusem nie może się jednak ograniczyć jedynie do chwil spędzonych na Eucharystii, lecz mamy nieustannie, każdego dnia żyć Mszą św. Powinniśmy starać się, aby nasze życie prawdziwie było Eucharystią, czyli dziękczynieniem, a nasze czyny powinny świadczyć o Jezusie, którego nosimy w naszych sercach.

II. Czytaj Ewangelię!

Każdy członek ERM-u powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas. Św. Urszula Ledóchowska mówiła:  „Czytając Ewangelię, poznasz Jezusa, stanie ci się On coraz bliższy”. Dlatego właśnie powinniśmy nie tylko z uwagą uczestniczyć w Liturgii Słowa, która ma miejsce podczas Eucharystii, ale także w naszych wspólnotach i indywidualnie wsłuchiwać się w Ewangelię.

III. Kochaj bliźnich!

Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich. Mamy starać się dostrzec Boga w każdym człowieku, którego spotkamy na swojej drodze. Członek ERM-u stara się wykorzystać każdą okazję do służenia bliźnim z miłością, nawet w codziennych, zwyczajnych sytuacjach oraz być życzliwy, otwarty i radosny.

IV. Bądź trzynastym apostołem!

Dokładnie tak! Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa w swoim otoczeniu. Członek ERM-u powinien głosić dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale i czynem oraz wiernie kroczyć za swoim Mistrzem – Chrystusem.

W pierwszy piątek miesiąca

od godz. 17.30 spowiedź św., o godz. 18.00 Msza św.

 

Msza św. z udziałem dzieci , w niedzielę o godz. 11.30

Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią śpiewać do scholi. Spotkania w każdą niedzielę o godz. 10.00 w Sali w Domu Parafialnym.

 

spotkania dla dzieci

W parafii przy ulicy Gdańskiej działają trzy jednostki harcerskie: drużyna harcerek dla dziewcząt od 11 lat, gromada zuchenek dla dziewczynek od 7 do 10 lat oraz gromada zuchów dla chłopców od 7 do 10 lat.

1001 WDH-ek „Strumień” im. Bronisławy Zaborowskiej – wywodzi się ze środowiska Leśnych Ludzi, które powstało w 1987 roku. Sama drużyna powstała 2 lata później. Zbiórki zastępów odbywają się raz w tygodniu – w piątki, w godzinach 17 – 18, zbiórki drużyny co miesiąc. Drużyna jeździ regularnie na wakacyjne obozy, a w ferie na zimowiska

Kontakt: www.1001strumien.blogspot.com

1001.wdh.strumien@gmail.com

Scroll to Top