Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023

27 listopada 2022 roku w Kościele rozpoczął się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który skończy się w niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca. Materiały dla rodzin programu duszpasterskiego przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. To cenna propozycja dla rodziców, którzy chcieliby swoje dzieci wprowadzić do Kościoła, a czasem brakuje pomysłów jak to zrobić. Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych.

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu. Każdy moduł składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z odniesieniem do życia rodzinnego oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań.


wierzę w kośiół chrystusowy

Program duszpasterski – materiały dla rodzin

 1. Czym jest Kościół?
 2. W Kościele uczę się kochać
 3. W Kościele lepiej poznaję siebie
 4. W Kościele nikt nie jest sam
 5. W Kościele otrzymuję życie wieczne
 6. Boży plan budowania Kościoła
 7. Duch Święty działa w Kościele
 8. Buduję Kościół w każdej chwili życia
 9. Moja rodzina staje się Kościołem domowym
 10. To my jesteśmy Kościołem
 11. Wiara w Kościół – wiarą w Boga
 12. Śmieci bywają brudne
 13. Wolność i zaufanie
 14. Twarzą w twarz
 15. Niech ktoś pomoże
 16. Kim On jest dla ciebie?
 17. Bogu niech będą dzięki!
 18. Jezus zmartwychwstał i żyje z nami
 19. Żyjemy z Jezusem, kiedy kochamy
 20. Pokój mój daję wam
 21. Kto we Mnie wierzy…
 22. Rodzina dzieci Bożych – chrzest święty
 23. Jesteśmy świadkami Jezusa – bierzmowanie
 24. Rodzina żyje owocami Ducha
 25. Rozeznawanie woli Bożej w rodzinie
 26. Jak nie Bóg, to kto?
 27. Nie pojmiesz
 28. Trzecie „Uroczystuj”
 29. Masz czas
 30. Niedziela to czas zmartwychwstania, to nasz czas
 31. Msza św. sercem niedzieli
 32. Niedziela dniem radości, odpoczynku …
 33. Rodzinne świętowanie niedzieli
 34. Wybrani i posłani
 35. Chrześcijański supermarket
 36. Ojciec Święty
 37. Małżonkowie – królowie …
 38. Posłani, by głosić Chrystusa w rodzinie
 39. Posłani, by głosić Chrystusa przyjaciołom…
 40. Posłani, by głosić Chrystusa w miejscu pracy
 41. Posłani, by głosić Chrystusa w świecie wirtualnym
 42. Kościół Bożą budowlą
 43. Parafia, czyli co?
 44. Moje zaangażowanie w parafii
 45. Świecki czy kapłan – kto ważniejszy?
 46. Dlaczego Maryja jest wyjątkowa?
 47. Świętość – skrzydła dla każdego z nas
 48. Łączność ze zmarłymi
 49. W jednej Rodzinie Bożej

 

Scroll to Top