Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

W niedzielę  1 października  o godz. 13.00 

odbędzie się   Msza św. podczas, 

której małżeństwa będą mogły odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie. 

Małżeństwa, które pragną uczestniczyć w tej uroczystości, 

proszone są o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej.

Jest to wspaniała okazja do szczególnej modlitwy za małżeństwa, refleksji na temat tego sakramentu, a dla samych małżeństw, do odnowienia więzi miłości oraz rodzinnego dziękczynienia za otrzymywane łaski.

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich ma charakter duchowy. Nie jest to ponowna przysięga, ale odnowienie złożonej przed laty, raz na zawsze, przysięgi małżeńskiej. W ramach obrzędu odnowienia ślubowania śpiewany jest hymn do Ducha Świętego. Po nim małżonkowie, trzymając się za prawe dłonie, odpowiadają na trzy pytania kapłana, które nawiązują do złożonej w dniu ślubu przysięgi. W ten sposób ponownie deklarują: „czy chcą wzajemnie się miłować; czy chcą okazywać sobie szacunek i żyć w coraz większej wierności małżeńskiej; czy chcą wspierać się w troskach, w radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie, aż do końca życia?”

Scroll to Top