Przystanek Jezus na Marymoncie

Sobota 18 luty 2023 , zaczynamy Mszą Świętą o godz. 18.00, po niej adoracja


Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem prowadzoną przez ewangelizatorów i muzyków zaangażowanych w inicjatywę ewangelizacyjną
Przystanek Jezus.

Jako wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna wychodzimy do innych ludzi również z propozycją wspólnej modlitwy. Raz w miesiącu pragniemy stanąć w jedności z całą Wspólnotą Kościoła i wspólnie uwielbiać naszego Boga. Spotkanie otwiera Eucharystia, a po niej rozpoczyna się trwające do  godz. 20.00  spotkanie z rozbudowaną modlitwą uwielbienia a na zakończenie błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem.

Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że On jest. Uwielbienie jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy, ponieważ w niej nie wysławia się Pana za coś co dla nas  zrobił, ale dlatego, że jest

Scroll to Top