Rodzina i małżeństwa

Jesteśmy dla Was

Domowy Kościół

https://www.dk.oaza.pl/

Domowy Kościół jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, skupiającym małżeństwa sakramentalne, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz
Franciszek Blachnicki. Podstawowym miejscem formacji w DK jest małżeństwo i rodzina. Rodziny skupione w DK tworzą kręgi. Krąg składa się od 4 do 7 rodzin.

Formacja skupiona jest wokół comiesięcznych spotkań małżeństw wraz z dziećmi w domu jednej z rodzin. Podczas tych spotkań małżonkowie dzielą się radościami i wyzwaniami poprzedniego miesiąca, wspólnie się modlą, rozważają Słowo Boże, a także analizują wybrany temat, który na fundamencie wiary ma pomóc im rozwijać duchowość małżeńską i rodzinną.

Krąg Rodzin to grupa, której spotkanie z Bogiem przeżywa się razem ze współmałżonkiem, a formacja prowadzi do budowania jedności całej rodziny. 

W umacnianiu się w duchowości Domowego Kościoła pomagają rekolekcje, organizowane w okresie wakacyjnym i ferii zimowych.

W naszej parafii istnieje 5 kręgów. Odpowiedzialny ks. proboszcz Marcin Jurak MIC

1401572402
 

www.end.org.pl

 Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Małżonkowie przyjmując kartę END zobowiązują się do:

 • Regularnego czytania Pisma Świętego,
  • Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
  • Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – rodzinnej),
  • Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
  • Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
  • Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje są otwarte dla wszystkich małżeństw).

W parafii funkcjonuje 2 ekipy, na którą składa się siedem małżeństw i doradca duchowy. 

Duszpasterzem jest ksiądz Michał Garbecki  MIC oraz Ks. Damian Kalemba MIC.

Ruch „Equipes Notre-Dame

Droga Neokatechumenalna

https://neocatechumenaleiter.org/pl/

Charyzmatem drogi neokatechumenalnej jest pogłębiona refleksja nad słowem Bożym i wprowadzanie słów Ewangelii w życie.

W naszej parafii jest 2 Wspólnoty. Liturgia Eucharystii w sobotę o godz. 17.00 i 19.30

 

Wszystkich małżonków, którzy szukają formy głębszego przeżywania relacji z Bogiem w jedności ze swoją rodziną zapraszamy

Marcin Jurak proboszcz – tel. 501989771

Scroll to Top