rodzina

RODZINA I MAŁŻEŃSTWA

WSPÓLNOTA MAŁŻEŃSTW RODZINY JANA PAWŁA II

Wspólnota małżeństw Rodziny Jana Pawła II gromadzi ona małżonków, którzy pragną formować siebie do głębszego przeżywania więzi małżeńskiej i rodzinnej. Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu.

Cel spotkań:

 • pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa,
 • uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie

Duchowość małżeńska proponowana w ramach wspólnoty jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 5-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

 Czym jest wspólnota?

Wspólnota chrześcijańska to środowisko osób zgromadzonych wokół Jezusa Chrystusa, które pragną żyć Jego Słowem, wspierają i ubogacają się wzajemnie. Dla każdego z nas bardzo ważne jest trwanie w środowisku osób, które chcą żyć w przyjaźni z Bogiem i w posłuszeństwie Jego woli. Wspólnota jest szkołą miłości. Tu uczymy się akceptować ludzi takimi, jacy są, przebaczać im, troszczyć się o siebie nawzajem, ubogacać się i obdarowywać. Dzięki poznawaniu Bożego działania w życiu innych wzrasta nasza wiara.

Zapraszamy w parafii istnieje 6 kręgów wspólnot małżeńskich.

Duszpasterzem ks. Marcin Jurak MIC proboszcz  

Szczegółowe informacje ks. Marcin Jurak (501989771)

opieka nad dziećmi podczas spotkania

 

W parafii funkcjonuje 2 ekipy, na którą składa się siedem małżeństw i doradca duchowy. Duszpasterzem jest ksiądz Michał Garbecki  MIC oraz Ks. Damian Kalemba MIC.

 Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Małżonkowie przyjmując kartę END zobowiązują się do:

 • Regularnego czytania Pisma Świętego,
  • Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
  • Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – rodzinnej),
  • Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
  • Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
  • Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje są otwarte dla wszystkich małżeństw).

więcej na…
www.end.org.pl

1401572402
 

W parafii funkcjonuje jedna ekipa, na którą składa się siedem małżeństw i doradca duchowy. Doradcą obu jest ksiądz Mateusz Turkowski MIC, natomiast parami odpowiedzialnymi: Krystyna i Andrzej Pruszek.

Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Małżonkowie przyjmując kartę END zobowiązują się do:

• Regularnego czytania Pisma Świętego,
• Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
• Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – rodzinnej),
• Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
• Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
• Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje są otwarte dla wszystkich małżeństw).

więcej na…
www.end.org.pl

RUCH DUCHOWNOŚCI MAŁŻEŃSTW

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

1401573819
 Spotkania we wtorki o godz. 17.00, sala przy kancelarii.

Opiekun – ks. Piotr Sroka MIC

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie
na wzór Świętej Rodziny Nazaretańskiej,
które by żyły w pokorze, prostocie i uwielbieniu;
gdzie drugi jest Chrystusem.”
 

Charyzmatem drogi neokatechumenalnej jest pogłębiona refleksja nad słowem Bożym i wprowadzanie słów Ewangelii w życie.

W naszej parafii jest 2 Wspólnoty. Liturgia Eucharystii w sobotę o godz. 17.00 i 19.30.

WSPÓLNOTY NEOKATECHUMENALNE

wierzę w kośiół chrystusowy

Program duszpasterski – materiały dla rodzin

 1. Czym jest Kościół?
 2. W Kościele uczę się kochać
 3. W Kościele lepiej poznaję siebie
 4. W Kościele nikt nie jest sam
 5. W Kościele otrzymuję życie wieczne
 6. Boży plan budowania Kościoła
 7. Duch Święty działa w Kościele
 8. Buduję Kościół w każdej chwili życia
 9. Moja rodzina staje się Kościołem domowym
 10. To my jesteśmy Kościołem
 11. Wiara w Kościół – wiarą w Boga
 12. Śmieci bywają brudne
 13. Wolność i zaufanie
 14. Twarzą w twarz
 15. Niech ktoś pomoże
 16. Kim On jest dla ciebie?
 17. Bogu niech będą dzięki!
 18. Jezus zmartwychwstał i żyje z nami
 19. Żyjemy z Jezusem, kiedy kochamy
 20. Pokój mój daję wam
 21. Kto we Mnie wierzy…
 22. Rodzina dzieci Bożych – chrzest święty
 23. Jesteśmy świadkami Jezusa – bierzmowanie
 24. Rodzina żyje owocami Ducha
 25. Rozeznawanie woli Bożej w rodzinie
 26. Jak nie Bóg, to kto?
 27. Nie pojmiesz
 28. Trzecie „Uroczystuj”
 29. Masz czas
 30. Niedziela to czas zmartwychwstania, to nasz czas
 31. Msza św. sercem niedzieli
 32. Niedziela dniem radości, odpoczynku …
 33. Rodzinne świętowanie niedzieli
 34. Wybrani i posłani
 35. Chrześcijański supermarket
 36. Ojciec Święty
 37. Małżonkowie – królowie …
 38. Posłani, by głosić Chrystusa w rodzinie
 39. Posłani, by głosić Chrystusa przyjaciołom…
 40. Posłani, by głosić Chrystusa w miejscu pracy
 41. Posłani, by głosić Chrystusa w świecie wirtualnym
 42. Kościół Bożą budowlą
 43. Parafia, czyli co?
 44. Moje zaangażowanie w parafii
 45. Świecki czy kapłan – kto ważniejszy?
 46. Dlaczego Maryja jest wyjątkowa?
 47. Świętość – skrzydła dla każdego z nas
 48. Łączność ze zmarłymi
 49. W jednej Rodzinie Bożej

 

Scroll to Top