Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

3 maj 2023 odpust parafialny – suma odpustowa o godz. 18.00, której będzie przewodniczył  i słowo Boże wygłosi ks. Francois Ayi Ayi z Kamerunu.

Msza św. o godz.

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00.

Msza św. w intencji maturzystów

3 maja o godz. 18.00.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.

Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień). Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

Scroll to Top