Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożego Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożego Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożego Ciała   8 czerwca  2023.

Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00. 11.30 i 18.00, 20.00

Po Mszy świętej o godz. 11.30

Uroczysta procesja eucharystyczna ulicami naszej parafii –

trasa procesji ulicami: Paska, Marii Kazimiery, Potocka  i  Gdańska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, przyjaciół, gości na uroczystości w naszej świątyni.

Zapraszamy dzieci  I komunijne i rocznicowe, aby przyszły w strojach komunijnych;

ministrantów, asystę liturgiczną.

Osoby chętne do włączenia się w przygotowanie ołtarzy mogą zgłaszać się do zakrystii.

„[ Karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa upodabniamy się do Niego, przyjmujemy w sobie Jego miłość, nie po to, aby trzymać ją zazdrośnie dla siebie, ale dzielić się nią z innymi – mówił Papież. – Ta logika wpisana jest w Eucharystię. Kontemplujemy w niej bowiem Jezusa – chleb łamany i ofiarowany, krew przelaną dla naszego zbawienia. Jest to obecność, która jak ogień spala w nas postawy egoistyczne, oczyszcza z tendencji, by dawać tylko wtedy, gdy sami otrzymaliśmy, i rozpala pragnienie, abyśmy i my w jedności z Jezusem stali się chlebem łamanym i krwią przelaną dla braci. Dlatego uroczystość Bożego Ciała jest tajemnicą zauroczenia Chrystusem i przekształcania w Niego. Jest też szkołą konkretnej miłości, cierpliwej i ofiarnej, jak Jezusa na krzyżu. ]“

Papież Franciszek podkreślił, że Boże Ciało uczy nas stawania się bardziej gościnnymi i dyspozycyjnymi wobec ludzi samotnych i zepchniętych na margines, którzy poszukują zrozumienia, pomocy i wsparcia. „Obecność Jezusa żyjącego w Eucharystii jest jak brama, otwarta między świątynią a drogą, między wiarą a historią, między miastem Boga, a miastem człowieka” – mówił Papież. Wskazał również na znaczenie ludowej pobożności eucharystycznej, czego wyrazem są, jak podkreślił, procesje z Najświętszym Sakramentem, które wciąż przechodzą ulicami wielu miast i miasteczek na całym świecie.

Scroll to Top