Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Kadzidło i kredę będzie można nabyć przed każdą Mszą św.. Msze św. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30,13.00, 18.00, 20.00

6 stycznia  Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Epifanii), 

zwane popularnie Świętem Trzech Króli. 

Jest to jedne z najstarszych świąt w chrześcijaństwie.

Dzień Trzech Króli jest świętem Objawienia Boga światu.

 Był on obchodzony już w III wieku na pamiątkę opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Królowie, Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie. Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie – 25 grudnia i święto Objawienia Pańskiego – 6 stycznia.

W Kościele tego dnia święci się wodę, kadzidło i kredę. Napis K + M + B + bieżący rok jest różnie interpretowany: Kacper, Melchior, Baltazar (imiona mędrców) albo Christus manisionem benedicat (Niech Chrystus mieszkanie błogosławi) czy Christus multorum benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Zwyczaj nawiązuje do Księgi Wyjścia (11,1-13,16), kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich domostw krwią baranka paschalnego. Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają swoją wiarę.

Scroll to Top