Wspólnota małżeństw na Górce u Marianów 

Jesteśmy zwykłymi ludźmi, pochodzącymi z różnych środowisk, mającymi różne doświadczenie życiowe, łączy nas jednak potrzeba szukania Boga w naszym życiu. We wspólnocie małżeństw o podobnych wartościach łatwiej nam Go znajdować. 

Chcemy rozwijać się duchowo, ale i podejmować trud rozwijania się w relacjach z naszymi współmałżonkami, z naszymi dziećmi, z innymi ludźmi.

Zależy nam na tym, by nasze dzieci miały towarzystwo rówieśników wychowywanych w zgodzie z naszymi zasadami. Ważna jest dla nas możliwość wspierania się w codziennym życiu i umacniania w wierze. Tym obdarowujemy się nawzajem w naszej wspólnocie. A poza tym w miarę naszych możliwości pomagamy sobie w różnych codziennych sytuacjach . Pragniemy żywego kościoła, więc staramy się nim być.

Aktywności Wspólnoty Małżeństw:

raz w miesiącu spotkanie kręgu małżeńskiego  – w gronie kilku małżeństw spotykamy się  by porozmawiać o naszych doświadczeniach w życiu z Panem Bogiem. W zależności od formacji zawężamy rozmowy do określonego tematu, jeden  razy w roku weekendowy  wyjazd formacyjny.

zapraszamy 

kontakt z ks. proboszcz Marcin Jurak MIC

parafiamarianie@gmail.com

Scroll to Top