Koncert „pustynia”

Koncert Wielkopostny „Pustynia”  9 kwietnia godz. 16.00

Koncert jest opowieścią o czasie wyjścia na pustynie w poszukiwaniu Boga.

Na pustyni, zawieszeni między niebem i ziemią będziemy poszukiwać tego pokoju serca, którego możemy doświadczyć tylko wtedy, kiedy będąc prawdziwie sobą, nawiążemy relację z Bogiem. Momentem, do którego doprowadza nas to poszukiwanie -punktem kulminacyjnym jest Pasja Chrystusa. Bóg wziął na siebie moje grzechy i przez to pojednał mnie ze Sobą.

 Czas Wielkiego Postu to czas wyjścia na pustynię.

Tam, gdzie nie ma innych ludzi możemy spotkać siebie i spotkać Boga. 

Scroll to Top