Modlitwa o pokój  

Pomoc poszkodowanym na Ukrainie

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”

Okazując solidarność mieszkańcom Ukrainy

Trwajmy na modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie, w intencji pokoju  zaprzestania walk, nawrócenia i pokoju w sercach wszystkich ludzi. 

Podejmujemy stałą modlitwę za naszą Ojczyznę! Potrzeba nam nowego wylania Ducha Świętego na Polskę.

W sobotę 26 luty po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja do 24.00 w intencji pokoju. Modlitwa o pokój niech Nam towarzyszy podczas każdej Mszy św. i osobistej modlitwy.
Biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się fali uchodźców, jesteśmy gotowi  do okazania życzliwej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dziękujemy tym wszystkim,którzy wyrazili chęć pomocy w przyjęciu uchodźców do własnych domów, w parafii też mamy już przygotowane miejsca dla kilku rodzin lub kilkunastu osób.   

Pomóż poszkodowanym na Ukrainie

Agresja Rosji na Ukrainę, której jesteśmy świadkami, powoduje dramat milionów naszych sąsiadów. Marianie znajdują się w centrum tych tragicznych wydarzeń. Posługują w pięciu placówkach na Ukrainie: w Charkowie, Chmielnickim, Mohylowie Podolskim, Czerniowcach i Gródku. Nie zamierzają opuszczać swoich wiernych. Chcą im przyjść z pilną pomocą, ale potrzeby wykraczają poza ich możliwości.Dlatego prosimy Was, Bracia i Siostry, o modlitwę za poszkodowanych w wyniku działań wojennych i o materialne wsparcie dla nich. Wasze ofiary bezpośrednio pomogą zarówno tym, którzy pozostali na miejscu, jak i tym, którzy docierają do Polski. W obecnym czasie najlepsze, co możemy zrobić, to być solidarni z potrzebującymi.

Droga Siostro, Drogi Bracie, zachęcamy Cię gorąco, do wsparcia poszkodowanych na Ukrainie.

Ofiary prosimy wpłacać na konto: 
Centrum Pomocników Mariańskich
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa  
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847
z dopiskiem:  POMAGAM UKRAINIE

Bóg zapłać za hojność! 

„Ta sytuacja nie tylko dotyczy Ukrainy i Rosji, ale Polski i całej Europy. W odniesieniu do Rosji, gdyby to poszło w kierunku poparcia dla jej działań, jak mówi Cyryl, byłoby to duże zdeformowanie sumienia Rosjan. Może im się podobać, że wracają do imperium, ale niszczą swoje sumienia” – powiedział abp Stanisław Gądecki. Podkreślił,że naszym zadaniem nie jest dostarczanie broni, ale narzędzia pokoju, „czyli tego, co jest potrzebne do codziennego utrzymania ludzi i daje nadzieję tym, którzy mają być ponownie podporządkowani Rosji”.

Świat bardzo potrzebuje naszej modlitwy, bo tylko Bóg jest źródłem pokoju w sercach ludzi, a przez to i na całym świecie. 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.