25.02 – spotkanie synodalne

25 luty w piątek o godz. 19.00. w Sali w podziemiach  kościoła. 

W Kościele powszechnym  trwa Synod . 

Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących.

 Każdy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu. 

Odbyło się już 3 spotkania, kolejne spotkanie 25 lutego w piątek o godz. 19.00. w Sali w podziemiach  kościoła. 

  Temat spotkania: 

„Chrzest, źródło jedności chrześcijan”. Papież Franciszek nam przypomina, że chrzest wyraża naszą najgłębszą tożsamość. 

 Przez chrzest stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania

Jaka jest twoja świadomość tego faktu? Jak to przekłada się na twoje życie w rodzinie, Kościele, pracy i społeczeństwie? 

Czy rodzina  spełnia swoją rolę wychowania dzieci w wierze? 

Jak pokonać bierność w Kościele: ku zaangażowaniu. Jak nam przypomina Vademecum, w Kościele synodalnym cała wspólnota, w wolnej i bogatej różnorodności swoich członków, jest wezwana do wspólnej modlitwy, słuchania, analizowania, dialogu, rozeznawania i udzielania rad w podejmowaniu decyzji duszpasterskich, które jak najpełniej odpowiadają woli Bożej.

 W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym kościele lokalnym? 

Czy czuję się odpowiedzialny za moją wspólnotę parafialną? Czy chcę i potrafię wyrazić swoją opinię dla dobra Kościoła, nawet jeśli jest ona inna niż opinia mojego księdza proboszcza? Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady duszpasterskie, ekonomiczne, kapłańskie itd.)? Jakie ulepszać metody i procesy, które stosujemy w podejmowaniu decyzji? 

Jak kształtujemy, formujemy osoby, które pełnią odpowiedzialne funkcje we wspólnocie Kościoła, aby były zdolne do słuchania siebie nawzajem i sprawowania władzy?

Zadajmy sobie pytanie, ale szczerze, w obliczu tego procesu synodalnego zapytajmy: jak my w Kościele słuchamy? 

Jak wygląda «słuch» naszego serca? 

Czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi życiowe, wnosić wkład w życie wspólnoty bez przeszkód, odrzucenia czy osądzania? 

Czynić Synod, to stanąć na tej samej drodze, co Słowo, które stało się człowiekiem: to iść Jego śladami, wsłuchując się w Jego Słowo wraz ze słowami innych. To odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty wieje w sposób zawsze zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi i języki.“ – pytał Papież.