Rekolekcje – „Panie, gdzie mieszkasz?”

W dniach 11-13 marca 2022 r. odbędą się w naszym seminarium w Lublinie rekolekcje „Panie gdzie mieszkasz?”. Jest to tradycyjne spotkanie dla młodzieży męskiej uczęszczającej do szkoły średniej, na studia lub już pracującej.Uczestnicy podczas wspólnie spędzonego czasu będą mieli okazję – w oderwaniu od codziennej rzeczywistości – przyjrzeć się swojemu życiu oraz spotkać z Panem Bogiem wsłuchując się w Jego Słowo. Dni otwarte w seminarium są w zamierzeniu organizatorów czasem, kiedy można „dotknąć” życia zakonnego oraz spotkać się z braćmi klerykami i duszpasterzami powołań, z wychowawcami seminaryjnymi, ale też ze swoimi rówieśnikami, którzy podobnie poszukują drogi, jaką dla nich przygotował Bóg. To dobry czas, by porozmawiać z nimi, wymienić doświadczenia i refleksje o życiu i powołaniu. Innymi słowy, jest to czas, w którym zapraszamy młodych mężczyzn do rozeznania woli Bożej. Doświadczenie ostatnich spotkań pokazuje, jak cenne i ważne dla kandydatów do naszego Zgromadzenia jest to wydarzenie.
Zapisy, zgłoszenia są pod adresem seminarium@marianie.pl
Zaczynamy w piątek 11.03 wieczorem, ok. godz. 18/19.
Kończymy w niedzielę 13.03 obiadem.

Zapraszamy!