modlitwa uwielbieniaW sobotę 21 maja o godz. 18.00 Msza św.  
i modlitwa uwielbienia-  prowadzi wspólnota Miriam, oraz spotkanie wspólnoty w domu parafialnym . Zapraszamy  
https://bogwwielkimmiescie.pl/

Modlitwa pomaga nam miłować innych, pomimo ich błędów i grzechów. Osoba jest zawsze ważniejsza niż jej działania, a Jezus nie sądził świata, ale go zbawił. Okropne jest życie tych ludzi, którzy zawsze osądzają innych, zawsze potępiają, osądzają: jest to okropne, 
nieszczęśliwe życie. Jezus przyszedł, aby nas zbawić: otwórz swoje serce, przebacz, usprawiedliwiaj innych, zrozum, bądź i ty blisko innych, miej współczucie, miej czułość jak Jezus. 
Trzeba miłować wszystkich i każdego człowieka, pamiętając w modlitwie, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, a jednocześnie jesteśmy miłowani przez Boga, każdy z osobna. 
Kochając w ten sposób ten świat, kochając go z czułością, odkryjemy, że każdy dzień i każda rzecz nosi w sobie ukryty fragment tajemnicy Boga. 

Dojrzała  wiara  urzeczywistnia  się  i  aktualizuje podczas modlitwy, czyli rozmowy z Tym, którego przyjąłem do swego życia, jako Pana i Zbawiciela.    Otwarłem  dla  Niego  „drzwi  swego serca”  i  pozwalam,  aby  On  był  jego  Gospodarzem i Panem. Dojrzała wiara to wiara aktywna, gotowa  dawać świadectwo  wobec  świata,  w którym wciąż mało jest Boga, albo został On z niego usunięty.  W drodze do dojrzałej wiary konieczna jest rewizja dotychczasowego życia religijnego, a szczególnie jakości modlitwy. Modlitewne spotkania z Bogiem  nie można ograniczać do nieustannej prośby kierowanej do Stwórcy, czasem tylko pojawia się jak  „rodzynek” krótkie dziękczynienie. Tymczasem o dojrzałości wiary świadczyć może praktyka MODLITWY UWIELBIENIA. 

Czym ona jest? W Katechizmie  Kościoła  Katolickiego  czytamy:  „uwielbienie  jest  tą  formą  modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639).  
Autor niezwykle cennej książki pt.: „Moc uwielbienia” zachęca do całkowitego poddania się Panu Bogu i pozostawienie tylko Jemu decyzji o naszym życiu. Uwielbiać Pana Boga mimo wszystko. Mimo niepowodzeń i mimo wydarzeń, które nie są „po naszej myśli”. Najpierw  Boga uwielbić, a potem pokornie prosić.