UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Odpust parafialny 3 maja 2022

We wtorek 3 maja Uroczystość Odpustowa – Matki Bożej Królowej Polski,

Jest to zarazem rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00

 Suma odpustowa o godz. 10.00  będzie jej przewodniczył ks. bp. Piotr Jarecki .

Podczas Mszy modlić się będziemy w intencji ofiarodawców i dobrodziejów

naszej wspólnoty i dzieł prowadzonych w naszej parafii.

Nabożeństwo majowe o godz. 17.15.

Msza św. w intencji maturzystów we wtorek  3 maja o godz. 18.00.

Czym Jest Odpust Parafialny?

W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś były bardzo żywe, warto zastanowić się jakie jest znaczenie odpustu parafialnego.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła.

 Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.

Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania.

 Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień). Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga.

Scroll to Top