WIECZÓR CHWAŁY – U STÓP JEZUSA

7 listopada w niedzielę po Mszy św.  o godz. 18.00 –  adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa uwielbienia.

Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale (KKK 2639).

Dla wielu akt uwielbienia stanowi część modlitwy osobistej. Bardzo pomaga w tym,

by stanąć w Bożej obecności.